donderdag 26 september 2013

0. INTRO

Mijn kadootje aan de goden. Ter beschikking van de samenleving.
Wel welkom, kom je laten zien hoe het kapibetaalisme werkt en doorwerkt. Het heilige doel = economische groei (voortdurende EN toenemende exploitatie van mens en aarde) plus politieke eenheidsworstwording ten koste van alles. Het gaat m.i. mijnenver te ver dat de financiele stabiliteit van landen afhankelijk is van de gemoedstoestand van beleggers. Het systeem draait door middels exploitatie van vertrouwen.

Maar alleen tegen zijn is niet genoeg. De anti-rol is verleidelijk omdat je dan je zeer gerechtvaardigd voelend, anderen de schuld kan geven. Het blijft echter hangen in de zondebok-programmering en voordat je het weet ben je een pion in het spel van verdeel-en-heers. We dienen de boel wel grondig te onderzoeken en bijlichtend van repliek te dienen. Argusoog open EN een positieve focus. Omdat het heel anders kan. Vrij simpel. Kennis is beschikbaar! Edoch deze dien je zelf te processeren.

Na Occupy en de demonstratiegolf waar deze beweging deel van uitmaakte, is er een nu een nieuwe ronde van actie begonnen. Demo's schijnen amper te helpen in termen van politieke verandering die op cosmetisch niveau blijft haperen. De wereld graait door. Wat mij betreft is het echter informatie-oorlog waarbij verspreiden van kennis
-op je eigen manier- een missie is. Hand in hand met verbinding. Wijze liefde.

Het kutkanker-kapifalisme heeft inmiddels totalitaire vormen aangenomen. Velen zien het niet en willen het zelfs niet zien. Opgesloten in rigide ('vooruitgangs-')geloof,
gevolgen voor anderen negerend (vooral veroorzaakt door inzet voor het allesoverrulende maximale winstprincipe), braaf betalend, gehoorzamend aan externe autoriteit,
kooplust bevredigend, feest-/vakantievierend, shows en spelen innemend als massaconsumens, en soms een escortbureau of portie porno op de koop toe. Wat wil je NOG meer?!
Maar de ontevredenheid blijft omdat het om compensatiegedrag gaat. Verslavingen.

Als ik tegenwoordig een standaard krant opensla moet ik vaak lachen, alsof het een stripboek betreft. Gewoon vanwege de serieuze absurditeit. "E.U. krijgt Nobelprijs voor de Vrede". Ahaha, even de ambtenarren aanmoedigen, maar hoe zitut met driftuige deelname aan een veelvoud van externe oorlogen en met de toenemende onderdrukking van eigen bevolkING?! Als ik nieuwe wetgeving mag geloven gaat het van kwaad tot erger.

RekenING Reetour om te beginnen. Dan de VRAAG van VANDAAG = "Is de Staatsschuld jouw schuld?" Naast gedwongen belastink, leent de roverheid extra geld met als onderpand de (toekomstige) arbeid der onderdanen. Dat zou niet moeten mogen. Tevens heeft de Vernederlandse Staat er 200 miljard aan aardgasbaten doorheengejagerd.

Er wordt weinig gescholden op www.DEMOstratie.blogspot.com, de reetING = "alle leeftijden". Een groffe uitzonderING wordt gemaakt voor het woord "BOMverDOMme"!!
Bij deze. Mag best. Op w³.demostratie2.blogspot.nl staan deze tracks ook. Met begeleidende teksten.

Kaleidoscopisch en enigzins parodiaal maar de werkelukheid is absurd zat. Huishoudmuziek! Zet m op als je die klus moet klaren: die afwas wegwerken, behangen, bedje
opdekken, stofzuigenz, het mot allemal gebeuren. Ik zal inhoudelijk aantonen ende uitwijzen dat er sprake is van moderne slavernij vermomd als het sprookje van de demoncratie.
Compleet met Clowningin. En nu met Willem de Zwijger 2Voorlezert.

DANKwoorden:
+ Ik draag deze mix-CD regelrechtop aan voortschrijdend inzicht, mijn leidende principe. Moge haar eeuwige indux van nieuwe kennis mij verder brengen in de beweging van bewustwordingsbevordering.
+ M'n moeki die taai haar ouwe dag infietst. Ze heeft er mede voor gezorgd datik hier sta, zit, vrij/werk, pit, lach, spit en bewonder. Het is een wonder en dat bewonderen kan niet mooier.
+ INTERNET: een magnifiek instrument om kennis en ervaring uit te wisselen. En een manier om mezelf in de wereld te zetten. o.m. @ JuliusJoker.blogspot.com
Voor meer info, bredere uitwisseling en soms discussie check: www.NieuweMediaNieuws.nl; en soms Anarchiel.com. Omdat het mijn stekkie is, check artikelen daar. Laat je niet afschrikken. Om te lachuh: w³.speld.nl
+ HigherLevelRecords @ G524, 1103BH, AMS voor recordING times
+ Parakiki 5: lustuig floot zij mede! Het is volbracht: † @ 23AUG13 (zie w³.parakiki.blogspot.nl)
Vrede Voorspoed.            © COPY FREE! Please, houd je niet meer in


PRAAT in het openbaar,
Want daar is waar het over gaat.

PLUS
Als eerbetoon aan alle vrijheidsstrijders, en strijderinnen.
We dienen door te gaan onszelf te bevrijden; waar zal ik eens beginnen
Want echte vrijheid gebeurt op basis van vrijwilligheid.
Dwang is een kenmerk van een vorm van heerschappij.
Externe dwang is een kenmerk van een vorm van slavernij.

ff uitleggen: in mijn waarneming
is dwingen van anderen: SLAVERNIJ.
DWANG staat tegenover: vrijwilligheid!
DAT is vrijheid. Zonder vrijwilligheid is het geen werkelukke vrijheid.
Dus laat je niet stomhouden; geef je stem niet weg;
Want WAT je ook stemt: je moet betalen: RETTEKETTET
DAT is de heersende maatschappelijke orde, die werkt met dwang.
Maar ze wagen HET vrijheid te noemen. En een beperkte definitie van algemeen belang.
Kom er ff over klagen. En reclame maken voor WAT dan WEL?

JoOo, eigen Heerser spelen; over je eigen leven; daarin meesterschap creeeren.
i.p.v. Deze omgekeerde wereld waarin naleven van regels en heersen over anderen
normaaal wordt geacht. Lach rr maar om... 
Men noemt het echter Leidinggeven.
Dat gebeurt door vele bestuurslagen, minimaal 3dubbeldikbetaald. En dat schept loyaliteit TOCH?!
Bedoel: met dat XXXtra dik salaris en afhankelijkheid daarvan, verslaving aan die LEVENSSTIJL;
Dan verdedig je het systeem dat dat mogelijk maakt

In de TUSSENTIJD heb ik niet stilgezeten.
Geschreven, opnemen, perfectioneren.
En bij deze presenteer ik de OEM-versie van mijn demo: DEMOstratie geheten;
Re-creatieve exercitie in situatiebeschrijving; als ondertitel, joOo
Bij MIJ te verkrijgen of KLIK: Julius Jooker online; met dubbel OO tegenwoordig.

zondag 1 september 2013

1. NaAaKTNaakt ter wereld gekomen. Dat is de natuur. Vrij geboren. Daarna volgt de verplichte aangifte aan de Staat. Wilde m'n ei kwijt met dit album DEMOSTRATIE. Nog als OEM. Een aantal tracks liggen nog bij de mixmeester en een paar zijn helemaal nog niet opgenomen, alleen als kladje. Maar daar konden we niet langer op wachten! Tijd voor wat actie. Ei kwijten. Die stijl blijft leip. De werkelijkheid is evenwel absurd zat dus overdrijven is niet nodig.

Ik ben naakt gekomen en zal ook weer zo  gaan...
Zijn al die spullen dan wel goed voor het bestaan?
Ben in staat van paraatheid: wat is het doel?
Bedoel is het de bedoeling dat je meedoet met die hoelahoep
Ja, joepie-de-snoepie!
Kaapibetaalisme, ben jij een groepie?

Assemblage van consumptiegewoontes..
Een blamage van onze welvaarts-focus?
Maximale winst vernaggeld die game.
We praten ons aan dat dat belang is van iedereen.
Behoeftes creeeren, gevoelens ontkennen
Is zelf-beschikkingsrecht de inzet van het spelletje?!
Kopen maar: wie betaalt de winst?
Loonslaaf: want belasting is verplicht!
Steek het in je zak, nog veel afval?
Meer schuld en straf: is dat ALGEMEEN BELANG?!

zaterdag 31 augustus 2013

2. geselING

Tijd voor actie. Een ludieke: de stier op het Beursplein AMS werd met lepels en stokjes geslagen om geluid te produceren tijdens GLOBAL NOISE. Zonder schade aan te richten.
Deed afgelopen jaren mee aan de actiegolf. Voor VERSLAG daarvan zie: http://www.demostratie.blogspot.nl/
 
Stevig ingepakt aan de toespraak:
vanaf 2.30
En wat gestoorder gespit:
vanaf 5.36
En wat van deze dinges op een rijtje, de TOESPRAK-MEDLEY:
Voor duidelijkheid: ik geloof niet in het gewelddadig omverwerpen van de Staat. Wat mij betreft is het INFORMATIE-OORLOG. Er is verschil tussen een anti en een anarchist.

donderdag 29 augustus 2013

3. De BetaalPartij deel1Het nummer begint met een twistinterview met de dikke deur van de Libertarische Partij, Toine Manders. Ik vind het een goed statement. De Libertarische Partij echter is een hoofdpijndossier
Ze eisen teveel vrijheid voor bedrijven. Toch zijn er gelukkig mensen met MEER VISIE!
Waarom dan deze blijkbare promotort voor bedrijfshegemonie een extra podium geven? Wel, dit interview schenkt, op serieus komische wijze gebracht, confrontatie van denkbeelden; waarbij het mij gaat om de stelling: "BELASTING IS DIEFSTAL". Daar ben ik het mee eens omdat ons politiek systeem in de kern regeert vanuit dwang. Dwingen van anderen. In plaats van er zelf voor te zorgen. Met vrijwillige uitwisseling. Dus ga ik off the record even verder met de stelling:
BELASTING IS GESTOLEN SOLIDARITEIT
Ik noem belasting: gestolen solidariteit, omdat mensen minder de neiging krijgen om direct te helpen, of zelfs maar naar elkaar om te kijken. Omdat ze al zoveel belasting moeten betalen. De tijd die je daarvoor moet werken, ben je kwijt. Er is dus ook op directe wijze minder tijd beschikbaar. Die moet gewerkt en afgedragen worden. Extra jammer omdat daarmee weer een stuk medemenseluk contact en genoegdoening die uitgaat van het directe geven (en ontvangen), verloren gaat. Daarbovenop floreert als toegift de goededoelen-business; het geweten zoekt een uitweg en wordt uitbesteed.

Ik stel niet dat mensen van nature vrijgevig zijn. Dat ligt er m.i. goeddeels aan of er ervaren wordt dat men genoeg heeft. Vanuit tevreden toevloed kan er, ook met het oog op anderen,  vrijwillig gedeeld worden. Maar mensen worden misleid door verdeel-en-heers-pipolitici en allerlei guru's, idolen en andere overdrijvers of begeleid door pillenpushers e.d.; afgeleid met shows en spelen; en wat betreft verleiding kent de schepping nogmaals vele trucs en leugens.

Solidariteit is in definitie verengd tot het verplicht leveren van de belastingbijdrage. De Staat zorgt er verder wel voor. En dat doen ze ook. Officieel. Met vele minimaal driedubbeldikbetaalde ambtelijke beleidsmakers/beleidsmedewerkers plus ingehuurden. Hoe hoger in de hierarchie, hoe groter het declaratiefeest. Zonder veel werkelijke verantwoordelijkheid te tonen. Eerder het omgekeerde: de doofpotcultuur.

Het uitgangspunt van de verzorgingsstaat is dat we leren geloven dat de mens eigenlijk zo asociaal zou zijn dat de Staat nodig is om voor elkaar te zorgen. Omdat we dat op basis van vrijwilligheid niet zouden doen. Ondertussen fasciliteert de Staat vooral het grote internationale bedrijfsleven en hun maximale winsten.
Nu met de participatie-samenleving LINK.doorbraak  moeten we een geldwaardige bijdrage leveren aan de heerschappij-maatschappij en als bonus ook nog eens belastink betalen.  En wel blijven gehoorzamen want je weet dat projectontwikkelaars gaan voor eigen initiatief...  Ondertussendoor maken bedrijven overal reclame om spullen te (ver-) kopen. Er wordt gepromoot dat jij die voor jezelf moet hebben, ja jij met je koopkrachtplaatje! Deze definitie van individualisme -wat in de praktijk neerkomt op massaconsumensgedrag- wordt dus door de Staat mede mogelijk gemaakt en feitelijk gepropageerd.

In dit proces nemen grote bedrijven, gesteund door de politiek, steeds meer van de samenleving over; steeds meer wordt het geldcircuit ingetrokken. Dat is de bedoeling want economische groei is nodig, omdat de geldhoeveelheid moet groeien, om het geldsysteem te laten werken. Dit is dan ook geen stabiel systeem, maar met fractioneel bankieren en geldschepping feitelijk gelegaliseerde criminaliteit, met groot voordeel voor een select gezelschap. Degenen die hiervan profiteren zullen niet snel geneigd zijn dit ter discussie te stellen, zelfs niet voor zichzelf.

Mocht je je beroepen op de grondwet, besef dat deze gebaseerd is op de heerschappij van
De Kroon (met als symbool een agressieve leeuw). Door systeemverdedigers wordt goedbedoeld doch echter vals geclaimd dat deze grondwet staat voor vrijheid. En zelfs de UVRM stelt wel dat je vrij geboren wordt, maar daarna volgt toch de verplichte aangifte aan de Staat.

Het heersende denkbeeld is dat economische groei goed is voor iedereen. Maar de maximale winsten worden afgeroomd door grootaandeelhouders. De politiek zorgt ervoor dat dat mogelijk is en verdeelt kruimels ten behoeve van het volk. Die winsten worden betaald door ons en zijn enorm. Ondertussen verdwijnt die verzorgingsstaat. Daar moet op bezuinigd worden! Het wordt nu gedwongen meedoen. En gemeenschapsbezit wordt uitverkocht. Aan het bedrijfsleven. Alwaar vele pipolitici tegenwoordig na een kortstondige politieke carriere hun zakken gaan vullen. Als tijdbom moet er verder een -overal alsmaar doortikkende!- StaatsSchuld terugbetaald worden. Met steeds grotere rentelast, dat geld is direct al weggegooid; en steeds meer staatsobligaties in handen van grote enge afgeschermde internationale organisaties.

De spirit van (direct) delen is verder te zoeken dat je lief zou zijn. Het wordt een gewoonte. Dat die spullen steeds sneller kapotgaan neem je op de koop toe, maar ach het model was toch al uit de mode. Binnenkort is het weer Sinterklaas. In plaats van benodigde kwalitatieve aandacht geven veel ouders die veel weg zijn, zoveel mogelijk kado's om dit gemis aan direct geven, te proberen te compenseren. De kinderen worden afgericht in het kinderopsluitvangbedrijf.

Verder hoeven we niet te vergeten dat de meeste bestuurders zelf zeer weinig aan huishouding hoeven te doen. Daar is personeel voor. Ze bezitten daardoor meer eigen tijd. Om veel meer geld uit te geven en daarmee kunnen ze zich ook gemakkelijker allerlei vaardigheden verwerven door kopen van scholing op allerlei wijzen. Het geld kan verder gebruikt worden voor zeer goed voedsel, allerlei  ouderdomsvertragingstaktieken en uiterlijke vorm-oppeppers en het inhuren van andere anderen die dingen voor hen doen in plaats van hun eigen ding. Behalve als dat overeenstemt maar dan nog in dienst van. Ter ere van wat?

Is vrijheid als basis werkelijk een stap te ver?? Is vrijheid dus onmogelijk...
Ik opteer toch voor maximale vrijheid voor het verantwoorde individu. Op basis van wezenlijke gelijkwaardigheid. Met natuurlijke solidariteit. Recht op eigen tijd.
Stop de verslaving en blinde gehoorzaamheid aan (parasitaire) externe heerschappij.

Ik zou zeggen en zeg daarom:
Geef het voorbeeld in je eigen leven. Ten behoeve van jezelf en anderen om je heen.
Aum en over.

AHA, de officiele tekst:

Vandaag wou ik het even hebben over betalen.
Want wat je ook stemt: betalen zal je!
Er is in mijn waarneming dus sprake van maar 1 partij in Neederland...

Alles draait om geld, als centrale waarde

En wij  mensen mogen alles betalen!
Daarom noem ik het systeem-beest liever bij de naam:

De Betaal-Partij automatisch lid.
De Betaal-Partij: stemmen heeft geen zin.
Want je moet betalen, hoe dan ook.                                                                              
De roverheid verdeeld, noem het gestolen solidariteit
Die zo dreigend verdwijnt.
Kapifalisme wordt verkocht als zijnde vrijheid.
Onvrijwillig tog zij werken met dwang.
Plus propaganda  voor het winst-belang.

Vul je zakken, m'n zak is goedgevuld.
Hee geef me eerst nog even wat van da spul.
Geldig waardig gunsten gevend
Wie bepaald en gaat vergunningen verlenen?
Ondertusssen werk je de helft van het jaar voor de Staat.
Als je alles optelt kom je daar zo'n beetje aan.
Dit handhaven, zijn wij daarbij gebaat?
En moeten wij maar betalen en geloven in die praat...

Geld is steeds minder waard, dat is een constatering...

donderdag 22 augustus 2013

4. De BetaalPartij OUTRO

Dit is de enigzins ludieke outro van De BetaalPartij.
Sja het geldsysteem. Hoe meer je ervan weet, des te gestoorder het blijkt. Noem het moderne slavernij. In de praktijk met bvb hedgefondsen die enorme winsten scoren op stervende bedrijven. Het ziekelijk psychopatische maximale winstprincipe als allesoverrulend missieprincipe. Ten koste van samenleving en de levende aarde. Met verdeel-en-heers politiek en groteske reclame...

Je kan stemmen wat je wil. Agge maar betaald!
Vandaar dat er in mijn waarneming maar 1 partij is in NL: De BetaalPartij.
Dit INZICHT wens ik te verspreiden:

5. WACHTEN

Heb me bedacht me dat wachten niet langer kan, of mag?
Alles op ze tijd. Het gaat m.i. om ontwikkelen van wijsheid: om gedegen onderscheidingsvermogen te gebruiken om te weten wat juist is en dan de intuitie te gebruiken om het juiste moment aan te leren voelen en vervolgens met wilskracht ineens te hahandelen. Gij zult WEL oordelen, maar laat de oordelen OPEN zijn en niet verworden tot dogma. Zonder twijfel, met daadkracht. Spontaan handelen vergt RUST als basis. Anders wordt het al snel neurotisch, opgefokt en overdreven. Eigen flow is heilig! Schakelen maar.

FOP wachten op pipolitici. Liever niet. Ze hebben het verpest. Teveel macht voor grote bedrijven in wetten vastgelegd.

Dus activatie is gewenst. Want het gaat om veranderingen doorvoeren in je eigen leven. EIGEN BAAS is een thema van dit album. Verantwoord beheer van je denken, voelen, waarnemen en willen. Jaja en dan maar meesterschap manifesteren. Dit gaat niet vanzelf, er is veel AANDACHT voor nodig. Een persoonlijk proces. Of juich je graag voor Ajax? Mag wel, ik doe het ook wel eens voor de lol.

Zonder dollen: ik neem ik wel eens deel aan demo´s. Om te delen dus. Want die confrontatie hoort er ook bij volgens mij. 
CHECK de TEKST =
In een wereld waarin grote gewenning heerst aan het navolgen van externe autoriteit is WACHTEN op anderen een gewoonte van velen. Het omstanderseffect. Passiviteitsprogrammering van de oude wereldorde. Dit is verraderlijk omdat verandering juist plaatsvindt door het tegenovergestelde van passieve navolging namelijk actief INITIATIEF. In je eigen leven, op jouw manier, je eigen proces.

Wachten kan niet meer, wachten waarop?
Iemand anders! Op een ingreep van God…
 
AKTIEVATIE, dat is gewenst,
Leer van al m’n relaties, weet waarom ik hier ben.
 
Ik leef voor creatie, is dat bekend?
Verzamel ervaring in het kosmisch spel!
 
Hoe ver kan jij gaan???

zondag 18 augustus 2013

6 BilderBurgers


WELK?!
Een treffendgekke track over die illustere Bilderberggroep.
Schreef er al wat over. Laat je niet afleiden door een NWO-verhaal! Fop Illuminati. Het is niet zo dat 1 groep alles aanstuurt, dat is echt teveel eer. Wel wordt er innig samengewerkt door diverse machtsgroepen. Bilderberg is daar een goed voorbeeld van. Het is BUSINESS maar wel gezamenlijk: politiek + multinationals + massamedia en nog wat internationale advocatenkantoren, economische denktanks en alle Europese koningshuizen. De G20 is een ander voorbeeld, hoewel dit officieel alleen economisch beleid betreft. Uiteraard ook achter gesloten deuren. Te verwachten valt dat van daaruit -door voortdurende geldontwaarding- uiteindelijk een nieuwe wereldmunt voorgesteld/gepropageerd zal worden.
Now, Bilderberg isn´t a secret society. It is not an evil, all-seeing eye or a Jewish-Masonic conspiracy. There is no conspiracy even though a lot of people with their infantile fantasies see it as such. No group of people, and I dont care how powerful they are, sit around the table in dark room, holding hands, staring at a crystal ball, planning the world´s future.

Omdat het best leuk kan:

Past goed bij die waanzin: